Chính thức hoãn Euro 2020

Trong cuộc họp các liên đoàn thành viên, UEFA đã thống nhất quyết định hoãn Euro 2020 sang năm 2021.