Xem nhiều

Hơn 120 bệnh nhân COVID-19 nặng đang được điều trị

Theo thống kê của Bộ Y tế hiện có 123 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị. Vắc xin vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng, chống dịch; Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, chủ động xây dựng và...

trong tổng số: 1330 trang
Scroll