Xem nhiều

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7

Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1-7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ đang chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện và hoàn thiện việc thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; trong đó có hạ tầng số, kết nối, an toàn...

trong tổng số: 1649 trang
Scroll