Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến

Dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Thay vì tiếp xúc trực tiếp, chúng ta có thể ứng dụng công nghệ để hình thành cuộc sống số.