Xem nhiều

Hồ Gươm: Những hình ảnh đẹp và chưa đẹp

Hồ Gươm như một bức tranh thủy mặc, làm say đắm lòng người. Thế nhưng, bức tranh đẹp xinh ấy đang bị "bôi bẩn" bởi những hình ảnh chưa đẹp do ý thức của chưa cao của một số du khách.

Hà Nội ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống họp trực tuyến

05/09/2022 15:08

Kinhte&Xahoi UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3125/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống họp trực tuyến thành phố Hà Nội.

Một hội nghị kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội

Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân trực tiếp quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống họp trực tuyến thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố thống nhất quản lý hệ thống họp trực tuyến thành phố Hà Nội theo mô hình tập trung. Các phiên họp trực tuyến có nội dung bí mật nhà nước phải bảo đảm phương án bảo vệ phương tiện, thiết bị, đường truyền sử dụng tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp theo quy định.

Việc khai thác, sử dụng hệ thống họp trực tuyến thành phố Hà Nội đúng mục đích, quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị...; Bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật; Tư liệu, tài liệu điện tử phục vụ phiên họp trực tuyến do cơ quan, đơn vị là điểm cầu chính lưu trữ và được thống nhất đưa vào quản lý, cung cấp cho các cơ quan, đơn vị khác khai thác khi có nhu cầu.

Kết nối các hệ thống họp truyền hình của Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, các doanh nghiệp viễn thông để tổ chức cuộc họp trực tuyến từ Chính phủ, bộ, ngành trung ương đến cấp xã trực thuộc thành phố Hà Nội; Phân quyền điều khiển các phiên họp trực tuyến trên hệ thống họp trực tuyến thành phố Hà Nội đến các điểm cầu cấp thành phố, cấp huyện...

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm quản lý, vận hành và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng hệ thống họp trực tuyến thành phố Hà Nội. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này trong phạm vi quản lý.

 Diệu Linh - TTTĐ

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hà Nội: Hội tụ và lan tỏa, phát triển lên tầm cao mới

Lịch sử Thủ đô của chúng ta đánh dấu sự mở đầu bằng việc Vua Lý Công Uẩn rời kinh đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Nhưng mốc quan trọng nhất để khẳng định vị thế Thủ đô của Hà Nội là từ năm 1945, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Việt Nam xây dựng một chính quyền mới. 77 năm qua, Hà Nội đã luôn thể hiện và giữ vững vai trò của mình, là Thủ đô của đất nước, là trung tâm hội tụ và lan tỏa những giá trị cao quý của dân tộc...

link bài gốc https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-su-dung-he-thong-hop-truc-tuyen-204935.html

Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com