Tín hiệu vui từ Vũ Hán

Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc hôm qua có chuyến thăm đầu tiên đến Vũ Hán kể từ khi thành phố này trở thành tâm dịch Covid-19 và rơi vào tình cảnh bị phong tỏa chưa từng có tiền lệ.